Boek


In het diepst van zijn gedachten,
Inhoud eeuwig, kaft kapot
Ligt het daar; je hebt er vrachten
Van gelezen, maar bij God,

Onbegonnen te verklaren
Wat of waar het is en of
Het als zijn of schijn ervaren
Wordt; een boek is eerstens stof

Of toch niet? in den beginne
Was het woord alleen maar woord
Vormenloos, nog zonder zin en
Nergens dan bij God gehoord

Maar het woord is vlees geworden
Dan gebed, dan wet, dan vloek
Bleef het toch van hoger orde,
Want schenkt leven door het boek

Boek, som van verbeeldingskrachten
Van onszelf, oneindig plot,
In het diepst van je gedachten
Lig je daar, papier èn God


Jace van de Ven
Stadsdichter van Tilburg 2003 - 20005